Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Yök Akademik AKÜ BYS

Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : mustafay@aku.edu.tr

Dahili: 1802

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet SERTESER

Yök Akademik AKÜ BYS

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : aserteser@aku.edu.tr

Dahili: 1915

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TERZİ

Yök Akademik AKÜ BYS

Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : hterzi@aku.edu.tr

Dahili: 1802

Prof. Dr. Mehmet Oğuz ÖZTÜRK

Yök Akademik AKÜ BYS

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : oozturk@aku.edu.tr

Dahili: 1907

Prof. Dr. Mustafa KARGIOĞLU

Yök Akademik AKÜ BYS

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : kargi@aku.edu.tr

Dahili: 1881

Prof. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ

Yök Akademik AKÜ BYS

Genetik Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : cigerci@aku.edu.tr

Dahili: 1855

Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ

Yök Akademik AKÜ BYS

Biyoenformatik Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : uerismis@aku.edu.tr

Dahili: 1866

Doç. Dr. Ferruh AŞÇI

Yök Akademik AKÜ BYS

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

E-posta : f_asci@aku.edu.tr

Dahili: 1814

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKARA

Yök Akademik AKÜ BYS

Genetik Anabilim Dalı

E-posta : ozkara@aku.edu.tr

Dahili: 1841

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AKYIL

Yök Akademik AKÜ BYS

Genetik Anabilim Dalı

E-posta : karacali@aku.edu.tr

Dahili: 1841

Arş. Grv. Emre AKTAŞ

Yök Akademik AKÜ BYS

Biyoenformatik Anabilim Dalı

E-posta : eaktas@aku.edu.tr

Dahili: 1841

18 Şubat 2020, Salı 854 kez görüntülendi