Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup, yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların, moleküler düzeyde yapılarını, işlevlerini ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün amacı; Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyomoleküllerin (protein, nükleik asitler gibi) Yapı ve Fonksiyonları, Moleküler Ekoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Moleküler Evrim, Yapısal Biyoloji, Protein Biyokimyası, Kanser Moleküler Biyolojisi başlıca ilgi alanlarıdır. Bu doğrultuda, öğrencilerin gelecekte çalışmak istedikleri alanlara daha güçlü bir alt yapıya sahip olabilmeleri için seçmeli alan dersleri de lisans eğitim programında bulunmaktadır.

Bölümümüzde 5 Profesör, 2 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları yurtiçi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde araştırmacı veya öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi, ilaç sektörünün Ar-Ge, klinik araştırma ve satış birimlerinde, hastane veya özel laboratuvarların tıbbi analiz yapan birimlerinde, biyoteknolojik çalışma yapan kurum veya firmalarda, biyolojik ürünlerin (aşı, ilaç, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde, adli tıp ve kriminoloji laboratuvarlarında, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Çevre ve Sağlık sektöründe ve ilgili bakanlık birimlerinde çalışma imkanı bulabileceklerdir.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

14 Mart 2020, Cumartesi 107 kez görüntülendi